1. Rekisterinpitäjä

Tanssilinnake Oy (Avenart)
Saramäentie 8 a C, 00670 Helsinki
Y-tunnus: 2871785-5

2. Yhteyshenkilö

Auvo Viita-aho
p. 040 5066917
auvovii@gmail.com

3. Rekisteröidyt, kerättävät tiedot ja pääasialliset tietolähteet

Tanssilinnake ylläpitää markkinointi- ja sidosryhmärekistereitä. Sekahaku kerää tietoa sekä nettisivuilta että paperisina versioina. Tietoja kerätään vain suoraan rekisteröidyltä itseltään. Tietojen keräämiseen voi olla viranomaisperuste.

Palaute

 • Palaute
 • Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Sähköpostilista (palveluntarjoaja MailChimp)

 • Nimi
 • Sähköposti

Ilmoittautumiset tapahtumiin, retkiin tms.

Mahdollinen yhteistyökumppani, kuten esim. laivayhtiö, voi edellyttää osallistujaluetteloita. Kysyttäviä tietoja voi olla esim.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Allergiat

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Kerättyjä tietoja hyödynnetään seuraaviin tarkoituksin:

 • asiakaspalvelun parantamiseen
 • asiakaskyselyjen tekemiseen
 • yhteistyösuhteiden ylläpitoon
 • tilastointiin
 • markkinointiin
 • viranomaistarpeisiin

5. Kerättyjen tietojen suojaaminen

Tanssilinnake Oy huolehtii yhteistyökumppaniensa kanssa tietoturvasta parhaiden tietojensa ja taitojensa mukaan. Sähköisissä järjestelmissä pääsy tietoihin on vain rajatulla määrällä henkilöitä ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa ja niihin on pääsy vain rajatulla määrällä henkilöitä.

6. Tietojen luovutukset, kolmannet osapuolet ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Rekisteritietoja voidaan siirtää määritellylle käsittelijälle palvelusopimuksen perusteella. Tällaisia toimintoja voi olla esim. viestintä ja kampanjat (uutiskirjeet), laskutus tai suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen käsittelijä suojaa henkilötiedot tietosuoja‐asetuksen mukaisesti.
 • Tanssilinnake Oy voi toiminnassaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Tällainen palvelu on sähköpostijärjestelmä MailChimp, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.
 • Tanssilinnake Oy ei myy tietoja.

7. Google

Sekahaun sivustolla seurataan dataa kävijäseurantaa varten, esim. kävijämääriä ja vierailtuja sivua. Tietoja ei yksilöidä henkilötietotasolle.

8. Facebook

 • Tanssilinnake Oy:n sivustolla seurataan kävijätietoja määrätasolla.
 • 9. Sähköpostilista

  Keräämme sähköpostiosoitteita tiedottamista varten. Tämä tapahtuu netissä pelkästään rekisteröidyn omasta toimesta. Määräysten mukaisesti vastaanottajalla on mahdollisuus poistua sähköpostilistalta viestin alalaidassa olevasta ” Voit perua uutiskirjeesi klikkaamalla tästä” –kohdasta tai ottamalla yhteyttä tiedotus@sekahaku.net

  10. Kerättyjen tietojen hävittäminen

  • Sähköpostilistalla asiakas päättää itse milloin tiedot poistetaan.
  • Jäsenetuyritys säilyy rekisterissä niin kauan kuin sopimus on voimassa.
  • Palautteet säilytetään maksimissaan 3 vuotta.
  • Ilmoittautumiset kursseille ja tapahtumiin sekä listat kursseille osallistuneista säilytetään mm. viranomaismääräysten ja kirjanpitolakien mukaan.

  11. Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

  Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Tanssilinnake Oy (Avenart), Saramäentie 8 a C, 00670 Helsinki

  12. Tietojen päivitys

  Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 24.12.2021.